Prematurföreningen Mirakel

Advisory board

Uwe EwaldUwe Ewald –  Adj. professor och barnläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

”Neonatalvården lider stor brist på resurser för forskning, utveckling och stöd till familjen. Att tillskapa dessa resurser är en viktig uppgift för Prematurföreningen Mirakel!”.

 

 

 

 

Fotograf Mia Carlsson

Sara Johansson – Msc i psykologi, beteendevetare

”Jag heter Sara Johansson och har en masterexamen i psykologi. Jag har under de senaste femton åren arbetat nationellt och internationellt med barn och vuxna i svåra situationer såsom krig och naturkatastrofer, för internationella Röda Korset. Tillsammans med Sara Hedrenius har jag skrivitboken: ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: Att stärka människors motståndskraf”.Boken är den första i sitt slag som förklarar modern forskning om vad som hjälper människor i kris, och hur vår inneboende förmåga att hantera stress och påfrestning formas tidigt i livet.

I mitt yrke har haft förmånen att få följa många familjer ta sig igenom svåra situationer, här hemma i Sverige men också i länder långt borta. På platser med välutrustad intensivvård. På platserdär sjukhusen har lergolv. Det har gett mig en stark tro på människans inneboende förmåga, bara vi får rätt stöd. Det har gett mig ett starkt engagemang för de nyfödda och de för tidigt födda barnen. Jag har fått se världen över hur det är just dessa barn är de som drabbas hårdast vid ett kolerautbrott, vid ett krig eller i en översvämningskatastrof. Samtidigt har de har barnen i mångt och mycket ingen röst. Vi lever i en tid som fortfarande inte riktigt ser på nyfödda barn som barn.

Under min studietid hade jag förmånen att få arbeta på en barncanceravdelning i Göteborg. Här fick jag se hur syskon sågs som en självklar del av vården och hur barnets närhet till föräldern var självklar, dygnet runt och oavsett hur sjukt barnet var. Jag vill se samma resa i svensk neonatalsjukvård: inte bara en teknisk avancerad sjukvård tillgänglig för alla barn, utan en sjukvård som tar hänsyn till barnets och familjens behov av stöd och närhet. I det akuta skedet, men också på lång sikt.

Under bokskrivandet förstod jag att det fanns fler som delade min syn på nyfödda och för tidigt födda barn. Jag började lita på det jag faktiskt alltid sett: hur nyfödda barn kunde exkluderas från mycket av det som är självklart för äldre barn: att få smärtlindring eller att få vara med hela sin familj när de är sjuka. Jag började förstå att mitt engagemang var intellektuellt och vetenskapligt, men det hade också ett annat djup: Jag föddes själv mycket för tidigt vid en tidpunkt då få för tidigt födda barn räddades till livet. Min morfar föddes också mycket för tidigt. Han spenderade all tid i hemmets värme. Jag i en kuvös på ett sjukhus. Jag tror att nyföddhetsperioden är en mycket unik period i våra liv och är övertygad om att vi bara är i början av att förstå ur den påverkar oss – fysiskt, emotionellt, kognitivt och epigenetiskt.

Att tacka ja till uppdraget i Advisory board var lätt efter att ha träffat Lotta och Pernilla. Jag hör till dem som tror på att stora saker kan händanär människor med ett glödande engagemang slår sina kloka huvuden ihop”.

Sara Johansson intervjuas av Sveriges Radio Göteborg P4 den 1 juli 2014 om krisstöd och hur det är att arbeta i en katastrof.

Fotograf: Mia Carlsson