Prematurföreningen Mirakel

Föräldrar

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt – hur reagerar man som förälder?

Medicinsk terminologi

Vill du förstå bättre vad sjukvårdspersonalen säger eller vad som står i journalen? Här är några hemsidor där du kan få hjälp med medicinsk terminologi:

Medicinsk ordbok
Ordlista.se

Journalkopior

Vill du begära att få ut journalkopior? Vårdguiden förklarar.
Kontakta aktuell avdelning och begär journalkopior. Avdelningen skickar blankett som du fyller i, där du beskriver bl.a vad du vill ha kopior av samt från vilken vårdperiod. Rutinerna kan skifta inom landsting och sjukhus.

Hälso- och sjukvård

Svensk Förening för Vårdhygien: Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom hälso-, sjuk-, tandvård och veterinärmedicin, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk.

Vårdhandboken: Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Workshop Newborn Infants – European Parliament 24 April 2013

kontakt