Prematurföreningen Mirakel

Förtidsbörd

Om förtidsbörd

Varje år föds i Europa ca 10% för tidigt. I USA är antalet 20%. Chansen att överleva för prematura barn förbättras hela tiden tack vare utveckling inom forskningen.  I Sverige föds årligen cirka 2600 barn där graviditetslängden understigit 37 veckor. Av dessa föds ungefär 750 före den 33: e graviditetsveckan. Cirka 2800 barn föds varje år med en födelsevikt som är lägre än 2500 gram. Av dessa har cirka 500 en födelsevikt som understiger 1500 gram.

Föreningar, föräldraorganisationer  och sjukvårdsspecialister fokuserar inte bara på utvecklade metoder för att försäkra att prematura barn överlever, utan utforskar även alternativen för att ge dessa barn den bästa möjliga start i livet. Medans tillhandahållande av utvecklande sjukvård på neonatala intensivvårdsavdelningar ses som avgörande faktor, måste det primära målet alltid vara att förebygga förtidsbörd från början. Utbildning, behandling och vård av blivande mödrar måste påbörjas långt före det beräknade födelsedatumet, eftersom den bästa inkubatorn ett barn kan ha är alltid mammans livmoder.

Numera visar många studier att det prematura barnets sociala miljö spelar en kritisk roll i barnets utveckling. Bygga  familjebanden, förvärva föräldraskap, skapa nätverk i de inblandade familjerna miljöer och tillgång till eftervård är allt oftare en del av behandlingskoncept. Och ändå finns det en brist på officiellt kontrollerade kvalitetskriterier som skulle göra dessa element obligatorisk för alla kliniker där för tidigt födda barn behandlas.

Den information som presenteras på denna webbplats är inte avsedd som en ersättning för råd eller uppmärksamhet. Rådgör med din vårdgivare för individualiserad professionell vård.

 

Källa: EFCNI och NU-sjukvården