Antibiotikaresistens

Infektioner är något som prematura barn ofta drabbas av. De är mycket sköra i livets tidigaste skede och många prematura barn får antibiotika, där många är placerade i salar, en miljö där antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier lätt sprids. Prematurföreningen Mirakel förespråkar enkelrum vid alla neonatavdelningar, som minskar risken för smittspridning men också en arbetsmiljö där personal har möjlighet att följa utsatta hygienrutiner. 

Prematurföreningen Mirakel i media om antibiotikaresistens

Vi tipsar om

InfectionControl.tips
InfectionControl.tips rapporterar och informerar från hela världen, där grundare Pernilla Brown är en av författarna och skriver artiklar. Join, Contribute. Make a difference.

Strama
http://strama.se/

Friskare barn med renare händer
HD rapporterar: ”Förebyggande arbete i förskolan kan minska sjukfrånvaro med mer än 20 procent, visar ett projekt i Västra Götaland. Ändå saknas hygiensjuksköterskor som arbetar direkt mot barnomsorgen i nästan hela Sverige.”