Prematura barn

Om förtidsbörd

Varje år föds i Europa ca 10% för tidigt. I USA är antalet 20%. Chansen att överleva för prematura barn förbättras hela tiden tack vare utveckling inom forskningen.  I Sverige föds årligen cirka 2600 barn där graviditetslängden understigit 37 veckor. Av dessa föds ungefär 750 före den 33: e graviditetsveckan. Cirka 2800 barn föds varje år med en födelsevikt som är lägre än 2500 gram. Av dessa har cirka 500 en födelsevikt som understiger 1500 gram.
 
Föreningar, föräldraorganisationer  och sjukvårdsspecialister fokuserar inte bara på utvecklade metoder för att försäkra att prematura barn överlever, utan utforskar även alternativen för att ge dessa barn den bästa möjliga start i livet. Medans tillhandahållande av utvecklande sjukvård på neonatala intensivvårdsavdelningar ses som avgörande faktor, måste det primära målet alltid vara att förebygga förtidsbörd från början. Utbildning, behandling och vård av blivande mödrar måste påbörjas långt före det beräknade födelsedatumet, eftersom den bästa inkubatorn ett barn kan ha är alltid mammans livmoder.
 
Numera visar många studier att det prematura barnets sociala miljö spelar en kritisk roll i barnets utveckling. Bygga  familjebanden, förvärva föräldraskap, skapa nätverk i de inblandade familjerna miljöer och tillgång till eftervård är allt oftare en del av behandlingskoncept. Och ändå finns det en brist på officiellt kontrollerade kvalitetskriterier som skulle göra dessa element obligatorisk för alla kliniker där för tidigt födda barn behandlas.
Den information som presenteras på denna webbplats är inte avsedd som en ersättning för råd eller uppmärksamhet. Rådgör med din vårdgivare för individualiserad professionell vård.
 

Vad är ett prematurt barn?

Alla barn som föds före 37 fullgångna graviditetsveckor anses vara prematura.

Barnets kropp utvecklas fortfarande mycket snabbt på den tiden och varje vecka kan göra en stor skillnad i hur redo barnet är att leva utanför livmodern. Det finns tre stora klassificeringar av prematur födelse:

 • Extremt prematur (mindre än 28 veckor)
 • Mycket prematur (från 28 – 31 veckor)
 • Mindre prematur (32 – 37 veckor)

För tidigt född?

Är du för tidigt född och söker stöd hos andra som också fötts för tidigt? Vi har en stödgrupp på Facebook: ”Vi för tidigt födda”.

 

Riskfaktorer

De faktorer som orsakar att barn föds för tidigt förblir ofta ett mysterium, men forskning visar att riskfaktorer inkluderar:

 • Vaginala infektioner
 • Havandeskapsförgiftning
 • För tidig hinnbristning
 • Onormal moderkaka
 • Anemi
 • Undernäring
 • Överansträngning
 • Kvinnor bär tvillingar eller fler
 • Kvinnor under 17 år eller över 35 år
 • Kvinnor som redan tidigare fött prematurt
 • Kvinnor som gjort abort

Många av orsakerna är okända och din läkare är den bästa personen att diskutera med dig om du har eventuella risker för förtidsbörd.

 

Ditt barns utseende

Din lilla bebis är mycket bräcklig.

Eftersom huden inte är fullt utvecklad, kan du ha möjlighet att se blodkärlen under. Detta ger prematura barn en rödlila hudfärg. Deras hud kan känna ”klibbiga” och kan lätt få blåmärken och rivas sönder lätt.

De flesta mycket prematura barn har också mycket mjukt hår som kallas lanugo, som kan täcka större delen av kroppen. Det försvinner när barnet växer. Ditt lilla barns huvud kan ses som ovanligt stort med tanke på kroppens storlek och armarna och benen kan tyckas vara ganska långa.

Mycket prematura barn har väldigt lite fett som täcker deras ben. Allt eftersom ditt barn växer och utvecklar mer fett, bör hans/hennes huvud, armar och ben börja se mer ”normal” ut för sin storlek. Det är inte ovanligt att en mycket prematur bebis ögonlock är igenstängda vid tiden för födelsen. Oroa dig inte om detta, eftersom de kommer att öppna i tid.

Öronen är också ännu under utveckling och kan mycket väl vara mycket nära huvudet och ha lite av det material som kallas brosk som ger öronen sin slutliga form. Om öronen är vikta eller böjda, kan de stanna i ett vikt läge för en stund. Oroa dig inte. Med tiden kommer öronen att utveckla brosk som gör att de sätts på plats vid beröring.

 

Din bebis rörelser

Det är vanligt att mycket prematura barn rör sig mycket lite, och när de gör det, är det på ett ”ryckigt” eller ”förskräcktt” sätt. Detta händer eftersom deras reflexer inte är fullt utvecklade och de har liten kontroll över sina muskler.

Eftersom dessa barn också har svaga muskler, måste du titta noga för tecken på ökad styrka och förmåga. Du kan se barnet röra eller böja en arm eller ett ben.

Du kan också se ett sugande gensvar om du sätter fingret nära barnets mun. När han sover, äter, och går upp i vikt, kommer hans kroppsform och hud att börja likna mer de äldre barnen.

Den information som presenteras på denna webbplats är inte avsedd som en ersättning för råd eller uppmärksamhet. Rådgör med din vårdgivare för individualiserad professionell vård.

 

Källa: EFCNI och NU-sjukvården