Förälder

Att föda för tidigt är ett trauma för hela familjen - föräldrar, syskon, anhöriga. Som förälder ställs det väldigt stora krav på situationens allvar och man har kanske syskon som föräldrarna behöver ta hand om samtidigt som man vårdar ett för tidigt fött barn på neonatalavdelningen eller att barnet inte klarade sig och inte fick åka hem med familjen. 
 
Lite tips till er föräldrar som söker information.
Läs även Mona Lindroths blogg om hur det är att föda för tidigt, som själv är prematurförälder till två pojkar och som ingår i Prematurföreningen Mirakels advisory board: "Grattis, ni har just fått barn/en traumatisk kris!"
 

Journalkopior

Vill du begära att få ut journalkopior? Vårdguiden förklarar.
Kontakta aktuell avdelning och begär journalkopior. Avdelningen skickar blankett som du fyller i, där du beskriver bl.a vad du vill ha kopior av samt från vilken vårdperiod. Rutinerna kan skifta inom landsting och sjukhus. Processen kan skilja sig inom landstingen men du har alltid rätt att begära journalkopior helt kostnadsfritt en gång per år. Vi vill råda er som begär ut journalkopior att vara så specifika som möjligt över vad ni vill få ut ur journalen. Inte alla familjer som får ut allt underlag om man inte specifikt namnger journalpapper - fråga sjukvårdspersonal eller Patientnämnden om hjälp.

 

Hälso- och sjukvård

Samlat stöd för patientsäkerhet: Socialstyrelsen har i samarbete med flera myndigheter och organisationer tagit fram webbplatsen som beskriver hur du som arbetar i hälso- och sjukvården kan förebygga vårdskador. Nyttig information även för andra. 

Svensk Förening för Vårdhygien: Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för förebyggande av hälso-, sjuk- och tandvårdsrelaterade infektioner, för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom hälso-, sjuk-, tandvård och veterinärmedicin, samt för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk.

Vårdhandboken: Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.