Anhörig

Råd till anhöriga

Att föda prematurt innebär en stor kris. Hela familjen är i kris, inte bara föräldrarna. Man är orolig för om barnet kommer att överleva, om det fått eller kommer få några men. Det är många tankar på samma gång. Alla beter sig så olika vid kris eller sorg.

  • Respektera den sörjandes känslor precis som de är
  • Hör av dig, den sörjande orkar inte
  • Håll tyst och lyssna, trösta med närvaro och inte i ord
  • Fysisk kontakt, krama om eller ge en klapp på axeln
  • Se till att den sörjande äter och dricker
  • Bryt inga löften – man är sviken redan
  • Erbjud dig att delta i aktivitet, typ promenad
  • Tappa inte kontakten, när allt lugnat sig
  • Uppmuntra att träffa andra i samma situation
  • Håll ut – sorg tar tid