Om styrelsen

2013 grundades Prematurföreningen Mirakel för att vi var övertygade om att vi behövdes, att föräldrar och sjukvård behöver en organisation som knyter samman gränsöverskridande samarbeten och för att det kan göras stor utveckling inom området, som genom innovativa projekt. 

Vi har kraften att vilja förändra och göra livet med prematura barn, om inte mindre svårt, men i alla fall mindre tabubelagt och ensamt. Vi vill och vågar ta upp de frågor som så ofta möts med tystnad, skam eller ibland irritation. Varför pratar vi inte om de barn som lämnar oss allt för tidigt? Hur bemöter vi föräldrar vars barn fått fysiska och/eller mentala handikapp efter en prematur födsel? Hur bemöter vi vården och hur bemöter vården oss? Varför pratas det så lite om antibiotikaresistens, blodförgiftning, vårdrelaterade infektion och vad vi kan göra för att stoppa detta inom sjukvården?

 

Pernilla Brown

Pernilla Brown är styrelseordförande, en av grundarna av Prematurföreningen Mirakel, själv för tidigt född och födde 2011 tvillingflickor i vecka 28, där en av flickorna avled åtta dagar gammal pga ESBL klebsiella och sepsis. Pernilla är projektsamordnare inom Västra Götalandsregionen och har bl.a bakgrund inom Smittskydd, VGR IT, Projektkontoret och HTA-Centrum. Har flera års erfarenhet av ideellt arbete, som ordförande och ledamot och har genom föreningen genomdrivit innovativa projekt. 

Mia Berg

Mia Berg startade, efter en incident som nästan tog Mias liv på akutmottagningen i Malmö, PatientPerspektiv, Sveriges första förening för vårdskadade och deras anhöriga.