Sorg

Att förlora ett barn

Ibland sker det man som förälder bävar för. Barnet dör. Att förlora ett barn innebär en otroligt stor kris inte bara för föräldrarna utan även syskon, mor- och farföräldrar men även släkt och vänner.

När man är i kris har man mycket lite ork att ta itu med blanketter som ska fyllas i, olika beslut som måste tas, planering av begravning etc. Här försöker vi ge er föräldrar som förlorat ett barn några råd. Råd som både guidar er i besluten men också saker ni kan göra för att behålla minnet av ert förlorade barn. På vissa förlossningsavdelningar finns Cubitus Baby, som ger föräldrarna möjlighet till att få vara med sitt avlidna barn en längre stund innan de begraver sitt efterlängtade barn. 

 

Änglaklänningar till barn

Genom ett samarbete tillsammans med Ann Bergström från STORARTAT!, flera andra eldsjälar, och genom donationer av bland annat bröllopsklänning och tyger från mycket omtänksamma kvinnor kommer begravningsklänningar, s.k änglaklänningar, att sys till de små som gått bort på sjukhusen i olika storlekar och modeller. Dessa kommer att doneras till olika sjukhus och neonatal- och BB-avdelningar i Sverige. Tanken är att föräldrar som förlorat sitt barn på sjukhus ska få möjligheten att välja en begravningsklänning på sjukhuset. Utbudet av begravningsklänningar till speciellt prematura barn är i dag mycket begränsat. Genom donationerna får föräldrar i sorg ett större utbud av modeller att välja på, dessutom helt kostnadsfritt. Detta är ett led i att stötta föräldrar i sorg, då fokus ofta ligger på att bara orka med vardagen. Gå med i vårt nätverk änglaklänningar!

 

Vill du vara med och bidra till några fler begravningsklänningar?

 • Alla slags tyger (stora som små), spetsar, knappar, band etc är välkommet!
 • Tvätta tyget innan donationen
 • Material kan överlämnas till STORARTAT!, Prästgårdsängen 9, Göteborg
 • Material kan skickas till: Ann Bergström, Norra Gubberogatan 23 A, 416 63 Göteborg Vid frågor kontakta Ann Bergström, STORARTAT!: ann@storartat.se, eller Pernilla Brown, Prematurföreningen Mirakel: pernilla.brown@prematurmirakel.se, mobil 0708-439230.

 

Minnet av barnet

 • Ta fot- och handavtryck på papper eller i gips
 • Fotografera barnet mycket – fotografera fötter, händer, när ni håller i barnet eller tillsammans med syskon
 • Klipp av lite hår från barnets huvud
 • Har du fått tvillingar – ta foto på tvillingarna tillsammans
 • Ni har rätt att besöka ert barn i bårhuset. Om ni önskar, kan sjukhusprästen följa med vid besöken
 • Ni kan be om att få följa med när barnet ska föras till bårhuset
 • Det finns många olika sätt att hedra barnet som gått bort

 

Planering av begravningen

 • Sjukhusprästen kan hjälpa till med planeringen av begravningen
 • Kuratorn på sjukhuset hjälper till med administration av blanketter som Försäkringskassan, Skatteverket eller er egna försäkring behöver
 • Kontakta Svenska Kyrkan för planering av gravrätt
 • Det är ert barns begravning – ni planerar begravningen utifrån era önskemål

 

Samtalsstöd

 • Via hemförsäkringen kan du få 10 kostnadsfria besök hos privat psykolog
 • Psykolog vid BVC
 • Psykolog vid sjukhuset
 • Svenska Kyrkan
 • Glöm inte – känns inte kontakten rätt, var inte rädd att byta psykolog! Det ska kännas rätt för dig.

 

Att förlora tvilling(ar)/trilling(ar)

Att förlora tvilling(ar)/trilling(ar) och ha en överlevande kvar, som kanske fortfarande kämpar för sitt liv är en mycket påfrestande och speciell situation. Att vara i sorg och samtidigt ta hand om överlevande syskon. Här finns behov av utveckling inom sjukvården, då bemötandet gentemot föräldrarna och behovet av att man talar om det döda barnet med respekt betyder otroligt mycket för föräldrarnas sorgeprocess och uppfattning om tiden vid neonatalavdelningen. Hur man blir bemött under krisen och sorgen har stor betydelse för sorge- och läkeprocessen. Känner man sig illa behandlad, inte sedd under vårdtiden eller stöttat föräldrarna i sorgeprocessen, det kan få stora konsekvenser för föräldrarna och familjen under lång tid.

Tillåt dig att sörja barnet som gått bort. Visst är du glad för att du har ett barn i livet men det gör inte din sorg mindre. Stora besparingar i kostnader och lidande skulle kunna göras för samhället om man satsade på bemötandet inom sjukvården, då utskrivna föräldrar som känner sig sedda, hörda och fått ett respektfullt bemötande genom hela sjukhustiden men även efter utskrivningen, detta skulle kunna minska antalet sjukskrivningar, behov av medicinering och psykologkontakt samt utökat stöd för syskon inom förskola och skola etc.

 

Försäkringskassan

Efter utskrivningen är det kanske hemsjukvården, med tillfällig föräldrapenning, som väntar eller att man blir föräldraledig. Här anser vi att Försäkringskassans regler behöver ses över, då man som föräldraledig inte får vara sjukskriven. Är du i sorg och mår riktigt dåligt får du kämpa på under din föräldraledighet och ta hand om syskonet som överlevde. Blir mamman sjukskriven måste pappan stanna hemma och ta hand om barnet, då mamman inte får övergå från föräldraledig till sjukskrivning. Ett annat alternativ är att en nära anhörig tar hand om barnet/barnen. Om den möjligheten finns. Båda föräldrarna får inte vara sjukskrivna, enligt Försäkringskassans regler, då någon måste vara föräldraledig och ansvara för barnen. Vissa handläggare tillåter att båda är sjukskrivna, andra handläggare tillåter det inte. 

 

Sorgen

Det är en otroligt tuff situation, när man som tvillingförälder är föräldraledig och tar hand om den överlevande tvillingen. Man är i sorg och i kris samtidigt som det förväntas att allt ska rulla på som vanligt i hemmet. Många känner att de inte hinner sörja. Det finns inte tid eller plats för sorgen. Det blir ofta ”femminuterssorg”, när barnet sover eller det är en lugn stund i hemmet. Många föräldrar som förlorat ett barn får ofta diagnosen posttraumatisk stress och/eller depression. Mår du dåligt, var inte rädd för att be om hjälp och prata om det med de du känner förtroende för.

 

Kommunen

Känns situationen ohållbar hemma pga kris och depression har du möjlighet att få hjälp via din kommun med vardagliga sysslor som städ, tvätt, handla mat etc. Var dock tydlig med att båda parter förstår avtalet ni skrivit under. När man är i kris leder stressen till att man lätt glömmer och inte förstår all information man blir tilldelad . Här är det viktigt att du och kommunen förstår vilket avtal ni kommit fram till och undviker framtida missförstånd. Vid behov kontakta Socialkontoret i din kommun för hjälp.