Nyheter

Brukarrådsmöte: Nytt barnsjukhus och kvinnoklinik

Vi har idag haft ett mycket givande brukarrådsmöte där vi tillsammans med andra patientföreningar och verksamhetschefer från olika verksamhetsområden diskuterade planerna om byggnationerna av nya barnsjukhuset och nya kvinnokliniken vid Östra sjukhuset, Göteborg. Vi är mycket imponerade över det vi både såg och hörde vid mötet! Många intressanta idéer och önskemål togs upp samtidigt som vi fick knyta nya kontakter och andra organisationer och sjukvårdspersonal. Vi ser fram emot kommande brukarrådsmöten!


Pernilla Brown | 2014-02-19 11:22