Nyheter

Stödtelefon – en del av vårt krisstödsarbete

Från och med den 7 april kommer Prematurföreningen Mirakel att ha en stödtelefon öppen för familjer som fött prematurt men självklart får även syskon, anhöriga och vänner till prematurfamiljer ringa. Vi svarar inte på medicinska frågor utan ni kan ställa allmänna frågor om prematur födsel, ert prematura barn, om ni har förlorat ert prematura barn, om krisstöd, stöd inför kontakt med landsting, kommun, myndighet, försäkringsbolaga, fårgor om vårdskador etc.

Stödtelefonens öppettider: måndagar, torsdagar och fredagar kl 10.00 – 13.00
Mobilnummer: 0728 – 65 43 11


Pernilla Brown | 2014-04-01 02:57