Nyheter

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt – hur reagerar man som förälder?

Råd till föräldrar som ska föda eller har fött för tidigt – hur reagerar man som förälder? innefattar råd som är framtagna för Prematurföreningen Mirakel av Sara Johansson, beteendevetare och författare till boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser” (Natur & Kultur), med bilder av Lisbeth Svärling.

Informationsbladet ska vara ett stöd för blivande föräldrar, föräldrar, syskon, vänner och anhöriga men kan även vara ett stöd för sjukvårdspersonal. Informationsbladet får kopieras och återges i andra former om råden inte ändras och om källan återges.


Pernilla Brown | 2014-05-05 03:04