Nyheter

Artikel i Örgryte & Härlanda-Posten om änglaklänningarna

Vi är väldigt glada över att Örgryte & Härlanda-Posten har den 26 maj 2014 publicerat en artikel om änglaklänningarna som vi bl.a överlämnat till sjukhus i Göteborg och Stockholm! Vi har efter artikeln fått in fler tyger som Ann kan sy klänningar av. Vill du vara med och sy änglaklänningar eller donera tyger, knappar, spets etc? Kontakta Pernilla Brown: pernilla.brown@prematurmirakel.se eller Ann Bergström: info@storartat.se.

Feltryck i tidningen – det är Pernilla Brown (Prematurföreningen Mirakel) och Ann Bergström (STORARTAT!) som är på fotot.

Änglaklänningar_ÖrgryteHärlanda_140526


Pernilla Brown | 2014-05-30 10:37