Nyheter

Socialstyrelsen: ”Vård av extremt för tidigt födda barn – en vägledning för vård av barn födda före 28 fullgångna graviditetsveckor”

Prematurföreningen Mirakel har i Socialstyrelsens vägledning ”Vård av extremt för tidigt födda barn – en vägledning för vård av barn födda före 28 fullgångna graviditetsveckor” bidragit med erfarenheter och kunskap men även råd inom ramarna för etik, moral och se syskon som en del av familjen under vårdtiden.


Pernilla Brown | 2014-09-22 01:42