Nyheter

Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen sydost

Prematurföreningen Mirakel presenterar stolt ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen sydost. I höst kommer vi att starta studiecirklar i ämnet prematur. Vi kommer diskutera och dela erfarenheter om hur det är att ha ett prematurbarn. Hur var graviditeten, tiden på Neonatalavdelningen och hur blev livet när ni kom hem? Hur kan vården för för tidigt födda barn förbättras? Datum, tid och plats kommer inom kort. För mer information kontakta Anna-Charlotta Hellner, mobil 0725-480552. www.sv.se/partille


Pernilla Brown | 2013-06-28 05:08