Nyheter

Gratis massagebehandlingar till gravida vid Special-BB Östra sjukhuset

Är du gravid och ligger inne på Special-BB, Östra sjukhuset, i Göteborg?

Då kan du varje tisdag, kl 11.00-14.00 helt gratis få massagebehandlingar av vår sponsor och utförare, Marita Ittner. De som kontaktar Marita via telefon och bokar henne innan Marita besöker Special-BB kommer att få företräde till behandlingarna på tisdagen. Mobil: 0731-58 07 11

De terapeutiska massagehandlingarna görs i sängläge eftersom de gravida kvinnorna ofta behöver vara helt sängliggandes i veckor och månader. Syftet med behandlingarna är att ge mamman en stund av ro i en situation som kan vara stressig och oroande för mamma som det ofödda barnet. Behandlingarna är godkända av Special-BB.

Barnmorskestudenter vid Barnmorskeprogrammet, Göteborgs Universitet, har uppmärksammat arbetet och gör sin D-uppsats om hur kvinnorna påverkas av behandlingarna. Resultatet presenteras i januari 2016. Vill du vara delaktig och göra skillnad och sponsra behandlingarna och/eller utföra behandlingar pro bono? Kontakta Pernilla Brown: pernilla.brown@prematurmirakel.se.

D-6527-2014


Pernilla Brown | 2015-05-19 10:12