Nyheter

RECAP: forskning om europeiska för tidigt födda barn och vuxna

En helt ny hemsida, bekostad av EU-bidrag, projekt RECAP preterm (Research on European Children and Adults born Preterm) är lanserad, där du bland annat kan hitta fakta om projektet och kommande event. Kohort-plattformen kommer att sammanställa omfattande data från 20 befolkningsbaserade kohorter av barn och unga vuxna födda mycket för tidigt från 13 europeiska länder samt ytterligare kohorter runt om i världen: RECAP preterm

 


Pernilla Brown | 2017-05-24 15:16