Vad vi gör

Prematurföreningen Mirakel är en nationell ideell förening som förlitar sig helt på donationer.

Föreningen vänder sig till familjer som fött för tidigt men även till familjernas anhöriga och fokuserar på gränsöverskridande samarbete med bl.a sjukvård, ideella föreningar och företag. 

Vår ambition är att samarbeta gränsöverskridande med sjukvården, försäkringsbolag, myndigheter och beslutsfattare för att utveckla neonatalverksamheter och förutsättningarna för prematura barn och familjerna men även att arbeta i förebyggande syfte. Vi ser familjernas kunskap som en viktig del av neonatalvården, där föräldrarna har kunskap ur ett föräldra- och syskonperspektiv som inte sjukvården har.

Ämnen som blodgivning, antibiotikaresistens och vårdinfektioner debatteras även då dessa frågor även berör neonatalverksamheters arbete. 

 

Prematurföreningen Mirakels mål

  • Att arbeta med syfte att förebygga förtidsbörd
  • Ge stöd till föräldrar som har barn inneliggande på neonatalavdelningen men även det viktiga psykologiska stödet när man har kommit hem. Idag är det många föräldrar som får depression och posttraumatiskt stressyndrom efter hemkomsten och syskon med separationsångest.
  • Att stödja i samband med sorgen som uppstår när man förlorar sitt barn, att föda för tidigt eller om barnet får ett livslångt handikapp tas om hand och att föräldrarna får stöd - här krävs ett bättre samarbete och översyn av regelverk mellan sjukvården, Försäkringskassan och kommunen där Prematurföreningen Mirakel kan bistå med information ur ett föräldraperspektiv.
  • Öka kunskapen och debatten i media om förtidsbörd, antibiotikaresistens och skapa en enhetlig neonatalverksamhet
  • Vårt arbete för att nå våra mål kan beskrivas med våra värdeord: Konstruktivt gränsöverskridande samarbete, öppenhet och framåtsträvan.