Gravida med komplikationer

Prematurföreningen Mirakel är stolta över att sedan 2013 via sponsorer kunnat ge gravida med komplikationer vid Special-BB, Östra sjukhuset i Göteborg, massgebehandlingar. 

”I september 2011  blev jag inlagd på Special-BB pga att vattnet gick i vecka 25 när jag väntade tvillingar. Jag låg tre veckor på Special-BB innan jag födde våra tvillingflickor och under denna tid hann jag tänka mycket på min situation, miljön och hur vi kvinnor upplevde vår tid på avdelningen. En idé som uppstod var att det skulle vara guld värt om vi kvinnor som låg veckor och månader på avdelningen, om vi fick massagebehandlingar av olika slag för att minska stressen, få en paus från tristessen och som i sin tur skulle inte bara hjälpa mamman utan kanske även det ofödda barnet. Detta var ett av mina mål när jag startade Prematurföreningen Mirakel, som jag nu är mycket stolt över att många kvinnor har kunnat få i perioder under årens lopp”. //Grundare Pernilla Brown 

"När jag hamnade i Göteborg var det en mardröm på många sätt. Med familjen hemma i Skövde var ensamheten svår att hantera med alla tankar som snurrade. Att få en massagbehandling när jag befann mig mitt i kaoset var fantastiskt. Den taktila närheten gav en stunds lugn och hjälpte tankarna att släppa för ett ögonblick. En fin insatts mitt i allt kaos. Tack för den värdefulla stunden!" // Jenny Ricklund

 

Sponsorer

Vi söker sponsorer och/eller utövare som vill ge gravida kvinnor med komplikationer på sjukhus massagebehandlingar. Dessa gör stor skillnad för mamman, som ofta ligger på sjukhus i veckor och månader med oro för sitt barn men också familjen hemma. Vill du vara delaktig och sponsra behandlingarna och/eller utföra behandlingar pro bono? Kontakta Pernilla Brown: pernilla.brown@prematurmirakel.se.

 

D-uppsats från Barnmorskeprogrammet, Göteborgs Universitet

Under 2015 hade barnmorskestudenterna Caroline Salsborn och Jenny Hagman, från barnmorskeprogrammet, Göteborgs Universitet, sin praktik på Special-BB. Inför sin D-uppsats intervjuade Caroline och Jenny kvinnorna som fått massagebehandling, för att se hur kvinnorna upplevdes må efter genomförd behandling. Resultatet presenterades i januari 2016. Stort tack till alla sponsorer, barnmorskestudenter Caroline Salsborn och Jenny Hagman samt all personal på Special-BB för att ni gör detta arbete möjligt! 

Läs studien: Upplevelser av massage av gravida kvinnor som vårdas för graviditetskomplikationer