Advisory Board

Johan Kaarme - Barnläkare, PhD och bitr verksamhetschef på Akademiska Barnsjukhuset, forskare om antibiotikaresistens hos barn.

Mona Lindroth - Mona Lindroth jobbar på Högskolan på Åland. Där undervisar hon i engelska, ledarskap, pedagogik och kommunikation med mera. Hon brinner för inklusion och förståelse i sitt arbete. Mona är själv mamma till två prematurpojkar och tar med sig sina erfarenheter av neoupplevelsen och prematurföräldraskapet som värdefulla livsinsikter. 

Uwe Ewald - Professor Emeritus, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell barnhälsa och nutrition, Uppsala Universitet

”Neonatalvården lider stor brist på resurser för forskning, utveckling och stöd till familjen. Att tillskapa dessa resurser är en viktig uppgift för Prematurföreningen Mirakel!”. // Uwe Ewald

Susanna Eriksson - Jurist Indile Juristbyrå. ger juridisk rådgivning och företräder såväl privatpersoner som företag. Byrån grundades 2017 av juristen Susanna Eriksson som tidigare varit forskarstuderande och lärare i juridik vid Umeå universitet - detta ger henne både bredd och djup i sina juridiska kunskaper och en god förståelse för hur olika juridiska områden hänger ihop i praktiken.
Susanna Eriksson företräder flera klienter i ärenden om sjukpenning hos Försäkringskassan och kommer med engagemang, empati och kunnighet svara på de juridiska frågor för de som vänder sig till Prematurföreningen Mirakel när det kommer till ärenden hos Försäkringskassan.