Prematurföreningen Mirakel

Infektioner

Infektioner är något som prematura barn ofta drabbas av. De är mycket sköra i livets tidigaste skede och pga detta får många nyfödda vid neonatalavdelningen antibiotika.

InfectionControl.tips
InfectionControl.tips rapporterar och informerar från hela världen, där grundare Pernilla Brown är en av författarna och skriver artiklar. Join, Contribute. Make a difference.

Friskare barn med renare händer
HD rapporterar: ”Förebyggande arbete i förskolan kan minska sjukfrånvaro med mer än 20 procent, visar ett projekt i Västra Götaland. Ändå saknas hygiensjuksköterskor som arbetar direkt mot barnomsorgen i nästan hela Sverige.”

Influensa
Testa dig och se vad du kan om influensa och lär dig något nytt genom Centers for Disease Control and Prevention

The Flu I.Q. widget is an interactive quiz to test your flu knowledge.

The Wire
”A Human History of Infectious Agents and the Reality of Antimicrobial Resistance”

Medical Daily
”Tuberculosis, Scarlet Fever, And Other Victorian-Era Diseases Reemerge In Britain”