Prematurföreningen Mirakel

Massagebehandlingar till gravida

Prematurföreningen Mirakel är stolta över att sedan 2013 via sponsorer kunnat ge gravida vid Special-BB, Östra sjukhuset i Göteborg, massgebehandlingar.

________________________________

”I september 2011  blev jag inlagd på Special-BB pga att vattnet gick i vecka 25 när jag väntade tvillingar. Jag låg tre veckor på Special-BB innan jag födde våra tvillingflickor och under denna tid hann jag tänka mycket på min situation, miljön och hur vi kvinnor upplevde vår tid på avdelningen. En idé som uppstod var att det skulle vara guld värt om vi kvinnor som låg veckor och månader på avdelningen, om vi fick massagebehandlingar av olika slag för att minska stressen, få en paus från tristessen och som i sin tur skulle hjälpa våra ofödda barn. Detta var ett av mina mål när jag startade Prematurföreningen Mirakel, som jag nu är mycket stolt över att många kvinnor har kunnat få under årens lopp”. //Grundare Pernilla Brown

_________________________________

Illustration Lisbeth Svärling ©Prematurmirakel.se

Illustration Lisbeth Svärling ©Prematurmirakel.se

Under 2015 hade barnmorskestudenterna Caroline Salsborn och Jenny Hagman, från barnmorskeprogrammet, Göteborgs Universitet, sin praktik på Special-BB. Inför sin D-uppsats intervjuade Caroline och Jenny kvinnorna som fått massagebehandling, för att se hur kvinnorna upplevdes må efter genomförd behandling. Resultatet presenterades i januari 2016. Stort tack till alla sponsorer, Caroline Salsborn, Jenny Hagman samt all personal på Special-BB för att ni gör detta arbete möjligt! Tack till Eva Klingström vid Omtanken för massagebehandlingarna under D-uppsatsens gång!
 
Vill du vara delaktig och sponsra behandlingarna och/eller utföra behandlingar pro bono? Kontakta Pernilla Brown: pernilla.brown@prematurmirakel.se.