Prematurföreningen Mirakel

Medlem

Genom samarbeten har vi möjligheten att påverka, förbättra och förändra vård och förutsättningarna för prematura barn men även arbeta förebyggande. Det föds årligen 15 miljoner prematura barn i hela världen, i Europa ca 500 000 prematura barn varje år, i Sverige ca 6000. Det finns idag ca 100 000 prematura barn i åldrarna 0 – 18 år. Det är många familjer och syskon bakom varje prematur födsel som också genomgår ett trauma.

Genom donationer och medlemskap kan vårt arbete fortsätta. Alla pengar går oavkortat till föreningsarbetet. Allt arbete sker ideellt. Tillsammans gör vi skillnad!

Medlemsavgift

Vill du stötta Prematurföreningen Mirakel och vårt arbete?  Medlemsavgift: 150 kr/år.

Swishnummer: 123 554 3079 
När du väljer att betala med Swish öppnar du din Swish-app och kontrollerar att de förifyllda uppgifterna är korrekta. Du godkänner köpet med Mobilt BankID och får direkt en bekräftelse på betalningen. Pengarna dras samtidigt från ditt anslutna konto. För att skaffa Swish, kontakta din bank eller läs mer på www.getswish.se

Bankkontonummer: 123 138 167-2
Kom ihåg att skriva ert namn, adress och er e-postadress vid inbetalning av avgiften.

När Prematurföreningen Mirakel har fått medlemsavgiften skickas medlemskortet hem till dig. I och med att du betalat in din medlemsavgift har du godkänt våra stadgar. Läs dem här: Föreningens stadgar

Syfte
Prematurföreningen Mirakel är en politiskt och religiöst oberoende förening, vars syfte är:
– Verka förebyggande för att minska antalet prematura barn
– Verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning
– Verka för opinionsbildning samt samhällsupplysning inom området prematur
– Stärka och utveckla nationell samverkan

Swish_980x120_budskap1