Prematurföreningen Mirakel

Pernilla

SAMSUNG CSCEfter att ha legat tre veckor vid Special-BB, SU/Östra sjukhuset, födde jag i september 2011 tvillingflickor prematurt i vecka 28. Åtta dagar gammal förlorade vi vår ena flicka pga multiresistent bakterie och blodförgiftning. När jag låg vid Special-BB kom idén om att under tiden man låg på avdelningen skulle kvinnorna fått terapeutiska behandlingar för att bryta tristessen och oron för sitt ofödda barn. Att vara ifrån sin familj i flera veckor och månader är tungt. Att ta det från idé till verklighet har varit en utmaning. Jag arbetar aktivt via en Facebook-grupp, Gåvor till Special-BB, för att finna sponsorer som kan ge kvinnorna och personalen en bättre miljö samt att få sponsorer till terapeutiska behandlingar, för att minska kvinnornas stress och oro under den ofta långa tiden på Special-BB. Mår mamma bra ökar chansen att barnet mår bättre. Varje extra dag i magen gör skillnad.

För att sprida lite glädje anordnade jag julen 2012 en julklappsinsamling till de inneliggande kvinnorna vid Special-BB, Östra sjukhuset, Göteborg. Julklapparna donerades av företag och privatpersoner, som jag delade ut på julaftonen. Jag har senare fått otroligt positiv feedback från kvinnorna, som berättat att julklapparna gjorde stor skillnad när de var ifrån sina familjer.

Tiden vid Neonatalavdelningen fick mig att inse hur viktigt det är för alla barnen och familjerna att få ha ett eget rum. Inte bara för att få en privat sfär utan också för att minska smittan mellan barnen. Jag har arbetat för att förbättra arbetsmiljön inom neonatalvården genom debattartikel i Göteborgs-Posten, jag har en stödgrupp på Facebook, Vi som förlorat tvilling/tvillingar, då jag upplevde att det inte fanns något forum för vi som både förlorat ett barn och har ett barn kvar i livet. Det är en otroligt tuff situation, speciellt för mammorna som ofta efter sjukhustiden övergår från att vara inlagda med barnet till att vara mammaledig. Man sörjer och är fortfarande i kris, ofta med diagnoser som depression och posttraumatisk stress. Det är riktigt tufft att då orka vara föräldraledig och ta hand om sitt barn hemma. Här vill jag försöka samarbeta med Försäkringskassan, med att se över sina regler, då majoriteten av mammorna inte får vara sjukskrivna trots depression och posttraumatisk stress, utan man hamnar i en svår situation där man är föräldraledig när man normalt sett skulle få vara sjukskriven.

Jag har sedan 1988 arbetat inom landstinget Västra Götalandsregionen. Jag har arbetat som läkarsekreterare och smittskyddsassistent och arbetar nu som projektassistent vid Projektkontoret, Västra Götalandsregionen. Under hösten 2013 studerar jag projektledning vid IHM Business School, vilket jag hoppas ska gagna mitt arbete i föreningen. Jag sitter även i styrelsen för Spädbarnsfonden, en organisation för föräldrar som förlorat ett barn.

Linkedin

Svenska Tvillingklubben intervjuar Pernilla Brown – ”Dubbelt Upp” nr 2, 2013

Debattartikel ”Måste fler barn dö innan neonatalvården stärks?”
Göteborgs-Posten 18 september 2012

slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next