Prematurföreningen Mirakel

Funktionsnedsättningar

Prematurbarn är små och sköra. De flesta barn som föds från vecka 24 och framåt överlever och klarar sig utan större men. Men det finns också barn som drabbas hårt av lungsjukdom, hjärnskador, syn- och hörselnedsättningar och får men för livet. Dessa diagnoser kan förändra hela familjens liv och skapa många frågor om framtiden. När allt sjunkit in så kanske man börjar fundera på vilka ekonomiska bidrag som finns. Finns det rätt till avlasting? Hur ska vi göra med sjukförsäkringar?
Dessa frågor och mycket mer kommer ni få svar på på denna sida inom kort.