Prematurföreningen Mirakel

Vilka vänder vi oss till?

Föreningen vänder sig till föräldrar som fött prematurt men även till anhöriga, sjukvården och politiker.

Vår ambition är att samarbeta med sjukvården, försäkringsbolag, myndigheter och beslutsfattare för att förbättra vården och förutsättningarna för prematura barnen och familjerna men även att arbeta i förebyggande syfte.

Föreläsningar om att föda prematurt eller förlora barn

Utbildning för företag

Vi vill nå ut till alla företag, kommuner och organisationer som känner att detta är viktiga frågor eller ämnen de vill lära sig mer om. Vi har möjlighet att erbjuda föreläsningar med en kombination av patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal.

Utbildning inom sjukvården

Prematurföreningen Mirakel arbetar med utbildning av främst allmänheten men erbjuder även personal inom sjukvården och myndigheter utbildning. Om du är intresserad av att veta mer om hur vi skulle kunna föreläsa eller hålla en workshop på ditt företag eller din avdelning, kontakta oss på info@prematurmirakel.se.